آموزش وردپرس

ghabile

کتاب:رویکرد انتقادی در جامعه شناسی ادبیات/ لونتال

جامعه‌شناسی ادبیات در واقع در یک نگاه کلی قصد برقرار کردن رابطه بین ادبیات و عناصر اجتماعی را دارد. این رشته یکی از شاخه‌های جامعه‌شناسی به شمار می‌آید که البته آن طور که شایسته و بایسته است بدان پرداخته نشده و به قول خود لوونتال فرزند نورچشمی جامعه‌شناسی رسمی نیست. جامعه‌شناسی ادبیات با موضوعات بسیاری درهم تنیده و آمیخته است …

ادامه نوشته »

جامعه‌شناسی ادبیات و گونه‌های پژوهشی/گیتی عزیززاده

جامعه‌شناسی ادبیات به عنوان جدید‌ترین میان رشته‌ای، با دامنه‌ای گسترده (پهن دامنه بودن ادبیات و گره خوردگی با حوزه‌های فلسفی و زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی) یکی از پیچیده‌ترین (آمیختگی آن با مجادلات نظری تو در تو)، و شاید لذت بخش‌ترین (استقلال عنصر زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات) رشته‌های علوم انسانی با خصیصه‌ای ویژه می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی آن به ماهیت ادبیات مربوط می‌شود …

ادامه نوشته »

تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی/ اسد سیف

اين روزها در ايران و بسياري از كشورهاي خاورميانه، موضوعاتي چون مدرنيته، جامعه مدني، دمكراسي و حقوق بشر، توسعه سياسي و اقتصادي، جدايي دين از دولت بحث روز است. در كشور ما، با گذشت بيش از 150 سال از ورود دنياي تجدد و مدرنيت به آن، اين واقعيت روز به روز آشكارتر مي شود كه جامعه ما بسيار سطحي به اين …

ادامه نوشته »

ادبیات کودک : آزادی و کنترل/ علیرضا کرمانی

 مقدمه: “ادبیات کودک،  پدیده ای است که بسیار متاخر تر از “ادبیات ” و”پدیده  ادبی ” می باشد.  افزودن واژه ی ” کودک” به “ادبیات” اصطلاح جدیدی به وجود آورده است که تفاوتهای مهمی با مفهوم “ادبیات ” دارد.  به طوری که “ادبیات کودک” را بیشتر می توان یک “پدیده اجتماعی” تلقی کرد تا یک ” پدیده ی ادبی ” خالص. …

ادامه نوشته »

ویدئوی حقوق بشر به فارسی

تولید نهاد کنش برای حقوق بشر پس از تماس و هماهنگی با نهاد کنش برای حقوق بشر، کلیپ پربیننده این نهاد که به برخی زبانهای دیگر و از جمله انگلیسی و فرانسه در یوتیوب منتشر شده است، به زبان فارسی تولید شد. اینک می توانید با مشاهده و دانلود و سپس انتشار ان در مجامع مختلف و آموزش ان به …

ادامه نوشته »

گفتگو با کاظم علمداری: علل عقب ماندگی ایران

 این مصاحبه چندین سال پیش با دکتر علمداری صورت گرفت که بنظر هنوز مضامین آن معتبر و قابل مطالعه است. برای توسعه و رشد اقتصادی نسخه ایرانی و وطنی وجود ندارد. توسعه تعریف مشخص و جهانی دارد و عوامل آن نیز جهانی و با شاخص های اقتصادی و اجتماعی سنجیده می شود. مدرنیزم ایرانی، مانند دمکراسی ایرانی یا حقوق بشر …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر فوکو بر فمنیسم/ نیلوفر انسان

مقدمه : بدون شک فوکو را می توان یکی از فیلسوفان تاثیر گذار بر فمنیسم معاصر نامید . در این نوشتار آنچه که از آن به فمنیسم معاصر تعبیر می کنم را به دو دسته نقسیم کرده ام . یک دسته ، فمنیسم موسوم به پسا ساختار گراست  که معتقدان به این نوع از فمنیسم ، تعابیر جهانشمول و بهنجار …

ادامه نوشته »

"مثلث‌بندی" در علوم اجتماعی! /هادی جلیلی

مقدمه: در این نوشته قصد دارم نگاه انتقادی کوتاهی به کیفیت ترجمه‌های دکتر حسن چاوشیان (با تأکید بیشتر بر کتاب جامعه‌شناسی انتقادی[1]) بیندازم. دکتر چاوشیان کتاب‌های متعددی در حوزة علوم اجتماعی (عمدتاً جامعه‌شناسی) ترجمه کرده‌اند و کارهای‌شان از نظر تعداد هیچ کم‌وکسری ندارد. اما مشکل اصلی بیشتر این ترجمه‌ها کیفیت ضعیف آنهاست. البته ضعف کیفیت مشکل عمومی حوزة نشر ایران …

ادامه نوشته »

معرفی کتاب "کودکی" اثر کریس جنکس/علی طایفی

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنیزم است. پس ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است، ولیکن کودکی و کودکان بعنوان آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه …

ادامه نوشته »

تجاوز به محارم: زمینه ها و استراتژیها/محسن مالجو

چکیده:طرح مسأله: پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر از تجاوز جنسی به محارم صورت گرفته است و در آن زمینههای تجاوز جنسی، استراتژیهای متجاوز و واکنشهای بزهدیده مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش: روش این پژوهش کیفی و از نوع اتنوگرافیک بوده است. دادههای آن با استفاده از مصاحبه عمیق، رجوع به اسناد و مدارک، مشاهده، و پرسشنامه جمعآوری شده و …

ادامه نوشته »