آموزش وردپرس

کودک و جوان

ازدواج و طلاق زودهنگام در ایران/رایحه مظفریان#

تغییر ساختار و شرایط زندگی اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده است تا به فراخور این تغییر و تحول، نحوه وقوع مباحث اجتماعی نیز تغییر یابند. یكی از مباحث مهم اجتماعی كه در طی زمان دستخوش تغییر و تحول گردیده است رویداد ازدواج می باشد. بررسی آمارهای ازدواج در طی سالیان گذشته نشان می دهند كه با تغییر مناسبات اجتماعی …

ادامه نوشته »

ادبیات کودک : آزادی و کنترل/ علیرضا کرمانی

 مقدمه: “ادبیات کودک،  پدیده ای است که بسیار متاخر تر از “ادبیات ” و”پدیده  ادبی ” می باشد.  افزودن واژه ی ” کودک” به “ادبیات” اصطلاح جدیدی به وجود آورده است که تفاوتهای مهمی با مفهوم “ادبیات ” دارد.  به طوری که “ادبیات کودک” را بیشتر می توان یک “پدیده اجتماعی” تلقی کرد تا یک ” پدیده ی ادبی ” خالص. …

ادامه نوشته »

معرفی کتاب "کودکی" اثر کریس جنکس/علی طایفی

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنیزم است. پس ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است، ولیکن کودکی و کودکان بعنوان آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه …

ادامه نوشته »