آموزش وردپرس

خانواده

گزارش یک مطالعه: همسرکشی

در جداول زیر، موارد رسانه‌ای شده مربوط به  قتل زنان و مردان به دست همسرانشان، که از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داده و در رسانه‌ها بازتاب داشته، نشان داده شده است. آنچه در اینجا گردآوری شده نمونه های اندکی از کل موارد قتل‌های خانوادگی است که مربوط به قتل زنان و مردان به دست دیگر اعضای خانواده از ابتدای سال …

ادامه نوشته »

تحلیل روابط قدرت در خانواده/شهلا اعزازی

سهم زنان در حفظ و بازتولید نظام مردسالار یکی از مباحث بسیار مهمی است که در مورد تداوم ساختار مردسالارانه در جامعه، مطرح است. نقش زنان در بازآفرینی این نظام کهن از طریق شیوه های تربیتی آنان در رابطه با دختران و پسران خود می باشد . مادران که مسئولیت جامعه پذیری فرزندان را بر عهده دارند از همان ابتدای …

ادامه نوشته »