آموزش وردپرس

روابط جنسی/جنسیتی

گزارش یک مطالعه: همسرکشی

در جداول زیر، موارد رسانه‌ای شده مربوط به  قتل زنان و مردان به دست همسرانشان، که از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داده و در رسانه‌ها بازتاب داشته، نشان داده شده است. آنچه در اینجا گردآوری شده نمونه های اندکی از کل موارد قتل‌های خانوادگی است که مربوط به قتل زنان و مردان به دست دیگر اعضای خانواده از ابتدای سال …

ادامه نوشته »

ناعدالتی جنسیتی در فضاهای مجازی/الهام قیطانچی

الهام قیطانچی استاد جامعه شناسی در کالج سانتا مونیکا در لس آنجلس در گفتگو با بهنود مکری نتایج پژوهشهای تازه خود در رابطه با فضای مجازی را تشریح کرد. از نظر او بسیاری از کاربران اینترنتی فارسی زبان مردان هستند و فضای مسلط نیز مردانه بوده و با زنان برخورد عادلانه نمی کند. این گفتگو را در اینجا ببینید: http://youtu.be/ImT8Nxoo7pA.

ادامه نوشته »

ختنۀ دختران:مطالعۀ موردی در قشم/رایحه مظفریان

ختنۀ دختران (ناقص سازی جنسی زنان) با آنکه گه گاه در ایران خبرهایی از ختنه دختران و اجرای این سنّت ظالمانه، به ویژه در کردستان و جزایر و بنادر خلیج فارس، به گوش میرسد، با این حال قاطبۀ مردم اطلاع چندانی از این جنایت ندارند، شاید به این دلیل که تا کنون جنسیت کمتر موضوع کتاب های پزشکی قرار گرفته و …

ادامه نوشته »

ساخت گونه ها (زنانگی و مردانگی) و روابط آ نها/ آزاده آزاد

ساخت گونه ها (زنانگی ها و مردانگی ها) و روابط میا ن آ نها واژه های کلیدی: پراتيک اجتماعی ، فضای تولید مثل ، تاریخچه زندگی افراد ، : پراتيک های گونه ای ، روابط قدرت ، روابط تولیدی ، وابستگی های عاطفی ، روابط نمادین یا فرهنگ فضاهای ساخت گونه ساختن گونه یک موضوع چند وجهی است و عملی ست برای …

ادامه نوشته »

دوفقر روسپیگری: تئوری و زنان/ علی طایفی

آیا افرادی که هم بستر معشوق یا معشوقه متاهل خود می‌شوند روسپی هستند؟ آیا دخترانی که دوست پسر دارند روسپی هستند؟ آیا مردان روسپی هم درایران داریم؟ آیا زنانی که ازفقر خود فروشی می‌کنند با زنانی که از روی لذت جنسی بدین کار روی می‌آورند، در یک مفهوم قابل تعریف هستند؟ آیا دخترانی که یکبار با فردی هم بستر شده …

ادامه نوشته »

تجاوز به محارم: زمینه ها و استراتژیها/محسن مالجو

چکیده:طرح مسأله: پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر از تجاوز جنسی به محارم صورت گرفته است و در آن زمینههای تجاوز جنسی، استراتژیهای متجاوز و واکنشهای بزهدیده مورد بررسی قرار گرفتهاند. روش: روش این پژوهش کیفی و از نوع اتنوگرافیک بوده است. دادههای آن با استفاده از مصاحبه عمیق، رجوع به اسناد و مدارک، مشاهده، و پرسشنامه جمعآوری شده و …

ادامه نوشته »