آموزش وردپرس

سایر حوزه ها

گفتگو با جامعه شناس احسان هوشمند

قومیت و قوم گرایی این پیکره استاد احسان هوشمند ،جامعه شناس و پژوهشگر برجسته حوزه مطالعات قومی ایران معاصر است.احسان هوشمند پیرامون این حوزه نگاشته ها و پژوهش های متعددی دارند.بررسی دیدگاه  های این جامعه شناس کرد،نشان می دهد که برای ایشان آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد ،پی گیری روشی بیطرفانه و مستند در پژوهشهای میدانی است.روش ورود …

ادامه نوشته »

کودکان زندانیان، قربانیان سنت و دین

پیش درآمد پرسش مرکزی نوشتار حاضر این است که وضعیت کودکان/فرزندان زیر هیجده سال والدینی که به عناوین مختلف سیاسی تا جرایم عادی در زندان اسیر هستند، چگونه است؟ تعداد این قشر از اقشار آسیب دیده چگونه است؟ تفاوت کودکان متولد/بزرگ شده در زندان و کودکان والدینی که در زندان هستند، چیست؟ قوانین موجود درکشور تا چه میزان در حمایت …

ادامه نوشته »

نقدی بر کامیابی های فزاینده و پروژه حماسه انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اتمام رسید و پس از اعلام نتایج آن شور و شادمانی گسترده ای میان ملت و لایه های بزرگی از بدنه قدرت/حکومت رخ داد که برخی از آن به آشتی ملی یاد کردند! آنچه که دراین نوشتار بدنبال طرح پرسش، نقد و پاسخ هستم عبارتند از اینکه آیا نظام قدرت با مدیریت پذیری خود از …

ادامه نوشته »