آموزش وردپرس

سایر حوزه ها

کودکان زندانیان، قربانیان سنت و دین

پیش درآمد پرسش مرکزی نوشتار حاضر این است که وضعیت کودکان/فرزندان زیر هیجده سال والدینی که به عناوین مختلف سیاسی تا جرایم عادی در زندان اسیر هستند، چگونه است؟ تعداد این قشر از اقشار آسیب دیده چگونه است؟ تفاوت کودکان متولد/بزرگ شده در زندان و کودکان والدینی که در زندان هستند، چیست؟ قوانین موجود درکشور تا چه میزان در حمایت …

ادامه نوشته »

نقدی بر کامیابی های فزاینده و پروژه حماسه انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اتمام رسید و پس از اعلام نتایج آن شور و شادمانی گسترده ای میان ملت و لایه های بزرگی از بدنه قدرت/حکومت رخ داد که برخی از آن به آشتی ملی یاد کردند! آنچه که دراین نوشتار بدنبال طرح پرسش، نقد و پاسخ هستم عبارتند از اینکه آیا نظام قدرت با مدیریت پذیری خود از …

ادامه نوشته »