آموزش وردپرس

سیاسی

جامعه مدنی همان جامعه سیاسی است/گفتگو با مراد ثقفی

morad

16سال از دوم خرداد می‌گذرد. جامعه مدنی، مفهومی که در فضای پرشمار مطبوعات و گفتار روشنفکران آن روزگار شنیده می‌شد، واجد ابهامات و تناقضاتی بود که هیچ‌گاه معنا و شرایط امکان آن مشخص نشد و طیف وسیعی از مفاهیم از «جامعه‌النبی» تا آخرین تحولات نظریه سیاسی را دربرمی‌گرفت. پس از انتخابات ۹۲ بار دیگر صحبت از چگونگی تحقق جامعه مدنی …

ادامه نوشته »

گزارش یک پژوهش: توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک

vote-election

تحلیل ثانویة داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی برای استان‌های ایران یعقوب احمدی، رسول ربانی، آزاد نمکی اهمیت نقش ارزش‌های توده در گذار به دموکراسی در سال‌های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه‌شناسی مفهومی‌حکایت از تأکید ‌اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش‌های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه‌های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« …

ادامه نوشته »

مقایسه الگوی توسعه قبل و بعد از انقلاب/کاظم علمداری

alamdari

چکیده بخش‌های پیشین: در بخش نخست، آمار عقب ماندگی ایران در دوران جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای هم‌ردیف، و قبل از انقلاب بررسی شد. در بخش دوم نتیجه سلطه نهاد روحانیت و نظامیان بر ساختار قدرت توضیح داده شد. در بخش سوم، نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران را مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل می‌دانست، و به جای مبارزه با دیکتاتوری، مقابله …

ادامه نوشته »

آسیب شناسی جامعه، توهین نیست/محمود سریع القلم

sarolghalam

محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران است. «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران» و «اقتدار ایرانی در عصر قاجار» از دیگر کتاب‌های دکتر سریع‌القلم در حوزه توسعه و تاریخ ایران است. دکتر محمود سریع‌القلم دارای فوق‌دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه اوهایو دکتری روابط بین‌الملل ودانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. این گفتگو توسط روزنامه …

ادامه نوشته »

جنبش اجتماعی فقط در خیابان نیست/محمدامین قانعی راد،

اگر هم صدا با بورديو بپذيريم كه فضاي اجتماعي حرف اول و آخر را مي زند زيرا حتي برداشت هايي را كه عاملان اجتماعي مي توانند از آن داشته باشند، خود جهت مي دهد، پس مي توان انتظار داشت كه عاملان علوم انساني در جامعه امروز ما كمي همدرد تر با اجتماع رفتار كنند. جهان، ما را همچون نقطه يي …

ادامه نوشته »

جنبش و انقلاب در ایران/احمد اشرف

دکتر احمد اشرف،استاد جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی تاریخی در دانشگاه‌های تهران، پنسیلوانیا، کلمبیا و پرینستون بوده‌اند. مولف کتاب‌هایی چون موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران و جستارها‌یی در باره تئوری توطئه در ایران و مقالات بسیار هستند. محور تحقیقات ایشان، نظام طبقاتی در ایران، سنت و مدرنیته، هویت ایرانی و رهبری کاریزماتیک است. …

ادامه نوشته »

فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل‌های ایرانی

يعقوب احمدی و آزاد نمکی چکيده:   اهميت نقش ارزش‏های توده (فرهنگ سياسی) در گذار به مردم سالاری در سال‏های اخير برجستگی خاصی يافته است. اگرچه ديرينه شناسی مفهومی حکايت از تأکيد انديشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهميت نقش ارزش‏های شهروندان در سياست دارد، اما در دهه‏های اخير و به طور خاص با مطالعه “فرهنگ مدنی” آلموند و وربا بود که …

ادامه نوشته »

قدرتمند شدن نهادهای مدنی/سعید معیدفر

نگاهی به وضعیت کشورهایی که از لحاظ سیاسی و اجتماعی از ثبات بالایی برخوردار هستند بیانگر این نکته مهم است که بین حکومت و شهروندان تعامل قابل توجهی برقرار است. دکتر سعید معیدفردولت و حکومت متوجه خواسته شهروندان و حقوقشان است و در مقابل شهروندان نیز مشروعیت دولتمردان را به رسمیت می شناسند. شاید همه آنچه حقوق شهروندی که منشور …

ادامه نوشته »

جامعه شناسی سیاسی ایران/علی رضا ازغندی#

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می‌گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است ( كه رویكرد نظری خود به رویكرد نظری اثبات گرایی و رویكرد نظری ماركسیستی تقسیم میشود). ●تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به …

ادامه نوشته »

بررسی آگاهی سیاسی در دانشجویان ایرانی/ مینا سخامهر*

چکیده در این پژوهش، که با روش پیمایشی انجام شد، جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و حجم نمونه تعداد 180 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی بررسی گردید. ابزار پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر …

ادامه نوشته »