آموزش وردپرس

سیاسی

فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل‌های ایرانی

يعقوب احمدی و آزاد نمکی چکيده:   اهميت نقش ارزش‏های توده (فرهنگ سياسی) در گذار به مردم سالاری در سال‏های اخير برجستگی خاصی يافته است. اگرچه ديرينه شناسی مفهومی حکايت از تأکيد انديشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهميت نقش ارزش‏های شهروندان در سياست دارد، اما در دهه‏های اخير و به طور خاص با مطالعه “فرهنگ مدنی” آلموند و وربا بود که …

ادامه نوشته »

قدرتمند شدن نهادهای مدنی/سعید معیدفر

نگاهی به وضعیت کشورهایی که از لحاظ سیاسی و اجتماعی از ثبات بالایی برخوردار هستند بیانگر این نکته مهم است که بین حکومت و شهروندان تعامل قابل توجهی برقرار است. دکتر سعید معیدفردولت و حکومت متوجه خواسته شهروندان و حقوقشان است و در مقابل شهروندان نیز مشروعیت دولتمردان را به رسمیت می شناسند. شاید همه آنچه حقوق شهروندی که منشور …

ادامه نوشته »

جامعه شناسی سیاسی ایران/علی رضا ازغندی#

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می‌گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است ( كه رویكرد نظری خود به رویكرد نظری اثبات گرایی و رویكرد نظری ماركسیستی تقسیم میشود). ●تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به …

ادامه نوشته »

بررسی آگاهی سیاسی در دانشجویان ایرانی/ مینا سخامهر*

چکیده در این پژوهش، که با روش پیمایشی انجام شد، جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و حجم نمونه تعداد 180 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی بررسی گردید. ابزار پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر …

ادامه نوشته »

دوره باطل خشونت/رامین جهانبگلو

– دوره باطل خشونت دقيقا اين است که ما فکر می کنيم پاسخ خشونت را با خشونت می توانيم بدهيم. فکر می کنيم راه حلی که از يک حکومت خشن رهايی يابيم اين است که فقط با يک حرکت خشونت آميز اين کار را انجام دهيم در صورتيکه ما می دانيم چنين چيزی تحقق پيدا نمی کند. مثلا شما نمی …

ادامه نوشته »

فرهنگ اطاعت و خشونت سازمان یافته/هانا آرنت

چرا يک فرد از افراد ديگر اطاعت می کند؟ چرا يک فرد، هر فردی که باشد، بايد از افراد يا اجتماعات و يا گروه های ديگر، اطاعت کند؟  برای آيزايا برلين(فیلسوف یهودی آلمانی) پرسش فوق، “پرسش کانونی” فلسفه ی سياسی است. آيزايا برلين (Isaiah Berlin,) در کتاب “آزادی و خائنينش” می کوشد تا از ديدگاه شش متفکر مهم غرب که نظراتشان در پيش …

ادامه نوشته »

گفتگو با کاظم علمداری: علل عقب ماندگی ایران

 این مصاحبه چندین سال پیش با دکتر علمداری صورت گرفت که بنظر هنوز مضامین آن معتبر و قابل مطالعه است. برای توسعه و رشد اقتصادی نسخه ایرانی و وطنی وجود ندارد. توسعه تعریف مشخص و جهانی دارد و عوامل آن نیز جهانی و با شاخص های اقتصادی و اجتماعی سنجیده می شود. مدرنیزم ایرانی، مانند دمکراسی ایرانی یا حقوق بشر …

ادامه نوشته »

ایران معاصر و چالش مدرنیسم، مدرنیزاسیون و دموکراسی /سید علی محمودی

 مقدمه: چگونگی دستیابی جامعه­های انسانی به دموکراسی همواره از مسائل و دلمشغولی­های اصلی انسان در دوران جدید بوده ­است. این مسآله فقط به کشورهای درحال توسعه محدود نمیشود،  بلکه در تاریخ سده­های اخیر به­ویژه از دوره­ روشنگری در سده هجدهم میلادی تاکنون، در کشورهای توسعه­یافته نیز موضوع بحث و گفت­و­گو بوده و هست. در ادبیات دموکراسی­خواهی و پی­افکندن جامعه­های دموکراتیک، …

ادامه نوشته »

یک ونیم قرن بر مدار بسته استبداد ایرانی/علی طایفی

   در طول قريب بيش از يکصد سال تدوين و انتشار بيانیه های سياسی آتشين ، انتقادی و بنيان کن به عنوان يک سنت در ميان روشنفکران و روشنگرا ن ، فعالان سياسی واجتماعی وحتی اخير ا در بين دانشگا هيا ن و اصحاب علم و قلم تسری يافته و نها دينه شده است . محتوای همه اين بيا نيه ها …

ادامه نوشته »