آموزش وردپرس
mahvare

نفوذ ماهواره و ارزيابي شهروندان تهراني/توكل و فاطمي نيا

ضريب نفوذ ماهواره و ارزيابي شهروندان تهراني از برنامه هاي آن 
محمد توكل، محمد علي فاطمي نيا

ماهواره يكي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در دنياي كنوني محسوب مي شود. دو نقطه نظر اساسي در مورد استفاده از ماهواره وجود دارد يكي بيشتر به جنبه هاي مثبت و كاربردي آن توجه دارد و ديگري بر اثرات منفي آن تاكيد مي كند. اين مقاله در نظر دارد ضريب نفوذ ماهواره را در شهر تهران مطالعه و با يك رويكرد جامعه شناختي رسانه به تحليل آن بپردازد. همچنين تحليل انتقادي عملكرد رسانه ملي و ماهواره از اهداف اين پژوهش است. روش پژوهش از نوع پيمايش و در ميان شهروندان بالاي 18 سال تهراني است كه با روش نمونه گيري تركيبي، خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده انجام گرفته و حجم نمونه 990 نفر است. از يافته هاي اين تحقيق اينكه، در حدود 90 درصد شهروندان تهراني داراي ماهواره هستند. آنها برنامه هاي ماهواره اي را جذاب تلقي نموده و معتقدند شبكه هاي داخلي و رسمي از قابليت اعتماد پاييني برخوردارند. همچنين پاسخگويان اظهار داشته اند كه برنامه هاي رسانه ملي، نجيب و در جهت ارزشهاي مذهبي و ملي است. آنها معتقدند كه برنامه هاي ماهواره اي بر ميزان ترويج خشونت و فساد اخلاقي اثر افزايشي دارند. همچنين شهروندان تهراني از سواد رسانه اي نسبتا مناسبي برخوردار هستند و به خوبي به تاثير منفي ماهواره آگاهند اما مابه ازاي داخلي براي جايگزين كردن آن در دسترس ندارند.

متن کامل : مجله جهانی رسانه.

همچنین ببینید

Social_status

«عطش منزلت» در جامعه ايراني/ وحيد شالچي

چکیده: در دوران تحولات پرشتاب، خودتاملي و واکاوي خود، براي تداوم فرهنگي يک ضرورت است. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *