آموزش وردپرس
etiad

رابطه نگرش مذهبی و گرایش به مصرف مواد مخدر بین دانشجویان

اصغری،فرهاد، کردمیرزا،عزت اله و احمدی،لیلا

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد بوده است. روش: روش این پژوهش همبستگی است و برای انجام تحقیق 340 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های گرایش مذهبی آلپورت، منبع کنترل راتر و آمادگی اعتیاد زرگر استفاده شد. یافته ها: بین نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد رابطه معناداری به دست آمد، به طوری که توانستند به عنوان پیش بینی کننده های معنادار وارد معادله رگرسیون شوند. همچنین، رابطه معناداری بین نوع نگرش مذهبی و منبع کنترل به دست آمد. در مجموع، نتایج حکایت از آن داشت که افراد دارای نگرش مذهبی درونی بیشتر منبع کنترل درونی و گرایش کمتر به سوء مصرف مواد دارند و کسانی که گرایش مذهبی بیرونی دارند، منبع کنترل بیرونی و گرایش بیشتر به سوء مصرف مواد دارند. نتیجه گیری: منبع کنترل و جهت گیری مذهبی نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف مواد دارند.

ادامه مطلب را در اینچا مطالعه کنید

-رابطه_نگرش_مذهبی،_منبع_کنترل_و_گرایش_به_سوء_مصرف_مواد_در_دانشجویان_.

همچنین ببینید

image

نقش دين (بهائي) در جامعه سازي/ شهلا مهرگاني

 (مطالعۀ موردی در منابع مقدس بهاییان) هرجامعه بشری اهتمامی است برای برساختن جهان و دین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *