آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: تقی آزاد ارمکی، جامعه شناسی ایران

مشکلات جامعه شناسی در ايران/آزاد ارمکی

Armaki

بسياری از روی جهل يا غرض سعی کرده‌اند ضمن اشاعه دوگانه‌هايی نظير دين و علم يا حوزه و دانشگاه، سهم بی‌دينی يا کم دينی جامعه را بر گرده علوم انسانی انداخته و مابقی اگر چيزی باقی مانده را بر گرده دين و روحانيت وحوزه قرار دهند. اين دوگانه‌سازی جامعه به تبع دوگانه‌سازی معرفتی و سازمانی يکی از اشتباه‌های بزرگی بوده …

ادامه نوشته »