آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: رویکرد جنسیتی

ختنه دختران و پسران: دو عملکرد با یک رویکرد/علی طایفی

khatne2

ختنه از دیرباز یکی از سنن دینی و اجتماعی بوده است که از دین یهود به اسلام وارد و ترویج شده است. صرفنظر از ریشه های ظهور و ترویج این سنت، کارکردهای این سنت اگرچه ممکن است روزگاری این عمل کارکردهایی داشته است که با سختار کهن اجتماعی و اندیشگی سازگاری داشت ولی امروزه این امر بنحوی مورد چالش جدی …

ادامه نوشته »