آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: عطش منزلت، وحيد شالچي

«عطش منزلت» در جامعه ايراني/ وحيد شالچي

Social_status

چکیده: در دوران تحولات پرشتاب، خودتاملي و واکاوي خود، براي تداوم فرهنگي يک ضرورت است. بدون چنين بازانديش هايي يک فرهنگ و سنت امکان مواجه فعال با وضعيت هاي جديد اجتماعي را از دست مي دهد. فرهنگ ايراني نيز داراي امکان ها و موانع خاص خويش است که بازشناسي آنان البته از منظر گاهي به لحاظ وجودشناسانه دروني، مي تواند …

ادامه نوشته »