آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: مطالبات زنان، ادبیات انتقادی، مشروطه، زهرا خستو

مطالبات زنان در ادبیات انتقادی مشروطه/ زهرا خستو

zan mashrote

مقدمه – فهم شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه را می‌توان از ادبیاتی که در آن زمان برای بازگو کردن مسائل و خاستگاه‌ها در قالب مقالات و اشعار روزنامه‌ها و مجلات مورد استفاده قرار می‌گرفت، جست‌وجو کرد و هم تاثیر شرایط و بسترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را بر نوع ادبیات و گفتمان رایج مطالعه کرد و در یک رابطه‌ی متقابل …

ادامه نوشته »