آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: نگرش مذهبی و گرایش به مصرف مواد مخدر

رابطه نگرش مذهبی و گرایش به مصرف مواد مخدر بین دانشجویان

etiad

اصغری،فرهاد، کردمیرزا،عزت اله و احمدی،لیلا چکیده هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد بوده است. روش: روش این پژوهش همبستگی است و برای انجام تحقیق 340 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان از طریق جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های …

ادامه نوشته »